L'equip humà

Sra. Núria Martorell

Treballadora social

Sra. Montse Tous

Recursos humans 

Sra. Núria Soler

Resp. higiènico sanitària

Sra. Rosa Also

Infermera

Sra. Toñi Gahete

Infermera

Sra. Mª Carmen Braña

Coordinadora de serveis

Sra. Consuelo Casellas

Coordinadora de serveis assistencials

Dra. Marta Albiol 

Metgessa