L'equip humà

Sra. Núria Martorell

Treballadora social

Sra. Montse Tous

Recursos humans 

Sra. Núria Soler

Resp. higiènico sanitària

Sra. Carme Alsina

Infermera

Sra. Rosa Also

Infermera

(vacant)

Coordinador/a de serveis

Sra. Consuelo Casellas

Coordinadora equip auxiliar

Sra. Gemma Esteve

Coordinadora equip auxiliar